Första raden

När man skriver något som man vill att andra ska läsa så måste man börja på ett bra sätt. De flesta tröttnar redan på första raden men det vet inte du eftersom du inte kom ändå hit.

Comments